Articol publicat in: Personal


Acolo, n gangul ?la
s-a ridicat n genuchi
mai devreme adormise, ntins pe beton
?i-a deschis ?li?ul- e impropriu spus,
de fapt ?i-a desf?cut srma
ce-i ?inea pantalonii s? nu cad?-
?i s-a pi?at pe bloc
peste un grafitti ce nchipuia
cu litere de-un cot,
“Alon3″
a dracu singur?tate, m?
nu o mai suportai?