Articol publicat in: Servicii


Dej de la ‘Mniezo, idee, prin divina lui parodie , ???,..aia, iluminare .Întâi  pu?in din doamna istorie cu d mare, pentru ca s? fi? ?i voi la curent.

Se f?cea pe la dou?mii ?i ceva dup? Cristos (Cristos, nu Cristoase!), când nu aveam nimic mai bun de f?cut decât a-mi petrece juma? din via?? la birt . Birt unde, mul?am fain providen?ei, m-am întâlnit cu Mniezo ?i fiul lui Cristoase!, unu’ mai mândru ca altu’, ?i amândoi de parc? aveau montate-n gorj (Gorge, b?, gât în francez?) hidrofoare de înalt? suc?iune, pe care le foloseam, ?i eu ?i ei adic?, în scopuri pur culturale ?i umanitare, sugând cu drag ?i spor  cam tot ce odihnea întru lini?te ?i pace  pe rafturile cârciumii. În birt, e nevoie a spune, exista un japonez pe nume Kara Oke, care cânta acolo în fiecare sear?, a?a c? eu, Mniezo si Cristoase! (cu ortografia orginal?) nu ne-am l?sat mai prejos, ?i am zis s? nu cînte numai Karaoke la noi, s? cânt?m ?i noi la Karaoke japonezu. ?i a?a de bine ?i  frumos cântam, încât  le?inau muierile mai ceva ca la un concert ?tefan B?nic? Elvis.

Ne-am destr?mat, din pricin? c? Mniezo iubea mai mult ora?u’ de pe Bega , care-au crezut c?-i pe Timi?, ?i Cristoase! iubea mai mult p?haru plin decât microfonu. De mine numai de bine, c? doar? eu le iubeam ?i pe Timi?oara ?i pe paharu în egal? m?sur?.

Acum, pare-se, criza l-o ajuns pe Mniezo , or i s-o f?cut foame tare .

A?a c? anun? în scop publicitar cu bucurie refacerea celebrei trupe Los Afones, pu?in reprofilat?.  Cânt?m numai muzic? bisericeasc?, repertoriul incluzâd Utrenia de Sâmb?t? Noaptea, pe glasul gurii, Slujba mahmurelii de Duminec?, pe glasul inimii,  Slujba de Vesel? pomenire f?cut? be?ivilor care în crâ?m? s-au s?vâr?it, Sfin?irea de halbe ?i cinzeciuri de p?linc?,  precum ?i botezul fecioarelor ?i celor mai pu?in fecioare,  coral.

A?tept?m patronii de biserici, cârciumi ?i bodegi  ?i case de discuri pentru eventuale contracte. La înmormânt?ri, Los Afones garanteaz? voia bun?.

*Nu se asum?m r?spunderea pentru  scul?ri de mor?i care danseaz? necontrolat pe “baby one more time”.