Acum ceva vreme, C?rture?tii din Constan?a au lipit pe o mas? din ceain?rie un afi?. Mic, e drept, un afi? care personaliza locul, numindu-l „masa poetului”. Cu siguran??, cei care a?i trecut pe acolo a?i remarcat caietul mare, ro?u, plin de poezie, în care scriau cei care sim?eau altcumva. Cuvântul nu este chiar pentru oricine, cuvântul este pentru oamenii care simt. A venit acum, în pragul s?rb?torilor de iarn?, vremea ca voi , cei care a?i stat la ad?postul anonimatului, s? da?i glas literelor. Ai scris vreodat? în „caietul poetului”? Cu un ceai cald în fa??, în C?rture?ti sau acas?, ai scris vreodat? o poezie, proz?, ai în?irat vorbe sincere pe o hârtie? Dac? da, te a?tept?m  miercuri, 9 decembrie , la C?rture?ti Constan?a, undeva pe la orele 18:30, s? ne ar??i c? mai crezi în frumos ?i c? nu te ru?inezi de asta. Nu vei fi singur, mul?i al?ii ca tine vor face un lifting cuvântului, mul?i î?i vor citi pentru prima dat? scrierile în public, unora poate le va tremura glasul, dar, nu-i  a?a, toate trebuie s? aib? un început. Nu suntem un cenaclu,scor?os, cu critici ?i priviri piezi?e, ?i nu judec?m, suntem doar o întâlnire a celor care au ceva de spus, ne numim „Crea?ie f?r? obliga?ie” ?i vrem s? cre?tem, s? ne transform?m într-o  palm? bilunar? dat? rutinei zilnice impus? de destul de întunecatul secol XXI. Ne vor onora cu prezen?a ?i poe?i const?n?eni deja consacra?i, care vor dovedi c? au r?mas oameni, chiar dac? pu?in mai cunoscu?i. A?adar, miercuri , 9 decembrie, în mai-mult-decât libr?ria –ceain?rie C?rture?ti Constan?a, dac? ai risipit cerneal? cu folos, las?-ne un semn, transform? verbele, substantivele ?i gramatica într-o gur? de aer proasp?t ?i tare, pe care s? o sorbim între cei ca noi.

Rândurile cu mul?umiri, c? am v?zut pus pe picioare un vis al meu de acum ceva vreme, le voi umple într-o ordine aleatorie.A?adar,

D?nu?, cel mai mare filosof de cârcium? pe care l-a putut da istoria contemporan? umanit??ii.

Don’?oara Raluca, mare tartor pe la C?rture?ti, care ne ia sub aripa ei, ne d? acoperi? ?i loc de stat, ba pe deasupra ?i sigla lor, c? le place de noi.

Dina, Simona sau mai ?tiu eu cum  î?i zice, mare artist plastic ?i elastic , pentru afi?.Serios, fata asta e genial?, uite numa’ ce poze faine face.

Restul e t?cere, cum s-ar zice. Mul?umiri cuiva c? exist?, acolo, undeva. Atât. V? a?tept miercuri.

Era s? uit. Pentru vreo confirmare de participare, las? ?i tu un comentariu. Sau un mail. Ceva.

afisgata.jpg