La blogmeet îi fain tare . Atât de fain c? m-am oferit s? organizez eu cel pu?in unu pe s?pt?mân?, ca s? avem ce s? cronic?rim. Numa’ bine m-o luat filosofu  pe sus, de-am mers înainte în alt? cârcium? s? ne antren?m , c? sim?eam noi c? se las? cu be?iv?neal? dezlânat?.
 
Partea I. Acomodarea.
 
La Friends& Co. în birt or f?cut ca la nunt? , mese puse cap la cap, unde-au pus bloag?ri s? ?ad? b?trâne?te. M-am uitat eu în zare, ?i mi-a venit inima la loc.M? gândeam c-or fi numa’ d-?ia cu fe?e de indieni antisociali. Cum m-am in?elat baban, c-au fost mai mult de trei sferturi cunoscu?i, în afar? de un nene galben din Olanda, care nu avea iarb?, da nici nu vroia s? cumpere, am zis c? e vremea de stat în cur ?i dezvoltat pornografia verbal? ca subect.
 
Partea a IIa. Cum mi-am îndeplinit cea mai bolnav? fantezie.
 
Am stat în soare, e drept, cred c? era chiar singurul scaun d ela mas? pe care b?tea un sc?l?mb?iat de soare   m? încinsesem eu ?i ia mea, da ulterior mi-au luat foc ?i i?arii. Pentru c? ( s? bat? tobeleeeeeeee) am stat lâng? minora mea favorit? din toate timpurile, de nici 16 ani?ori. Care, b? tat?, ?i blond? ?i ro?cat? e taman a?a cum trebe a fi o muiere b?. Da, Nikoxz. Le mai zicea ea de sânge ?i c?cat, da nu-i rea deloc. Recunosc, cu pitpalacu sfâ?iat de durere ?i regret,cuvântul "îndeplinit" nu avea ce c?uta la subtitlu. Da am ?i eu voie s? mai trag speran?e.
 
Partea a IIIa. Fiecare cu fiecare.
 
Din nefericire, la început nu s-a f?cut sex în grup . Nici la sfâar?it nu s-a f?cut, da asta mai pu?in conteaz?. Nu prea s-a fîcut nimic în grup pân nu s-a scurs timpu’ vreme de vreo trei-patru beri. ?i-a fost o discu?ie fiecare cu fiecare, da niciodat? to?i la un loc. Acu’ eu dau vina pe topografia locului. Ca s? aud? to?i ce zici, ar cam fi trebuit s? urli. a?a c-am recurs la metoda bisericu?a. Da cum eu am fost pop?, m-am introdus pe la toate bisericu?ele, a?a c-am ciugulit d ela fiecare câte-o f?râm?. Roxana, deh, te schimba?i tu la fa?? pu?in, da ?tiai c?-s mai colorat la vorb? decât birjarii, marinarii ?i prostituatele ie?ite la pensie.
 
Partea a IVa, a Va si a VIa într-una singur?. ?i blog?rii e oameni ?i be.
 
Aici e momentul când remarc un nene mai galben pe nume Chan. Nu Cichi, Cean,da pe-aproape. Venise cu nea’ Nicolescu, ?i l-a p?c?lit pe Mitic? de ceva ori cu trucuri mici . Deci a fost un Blogmeet cu tent? înterna?ional?. Ddumi cic? am câ?tigat berea d ela el cu un truc murdar. A?a o fi , dac? s? beau bere dintr-o sticl? nedesf?cut? f?r? s? o ating e murdar.
De când ne aerisiser?m, s-a legat treaba cu vorba mai bine. Am r?mas pu?ini, în jur de câ?iva. Care tot sugeam eroic (EROIC b?, nu erotic) din halbele alea care parc? nu se mai terminau. Si-am ajuns inevitabil la boemul "b?, hai afar? din cârcium?, facem chet? între noi, lu?m bere, coniac ?i-l scoatem pe Sabu din scutece (Sabu-i om),c? Sabu are chitar? bun?, merem jos pe plaj? ?i cânt?m". C? a?a se întâmpl? când ai marea lâng? tine.
Ga?ca s-a spart dup? multicele ore, c? parc? nu ne înduram s? plec?m, ?i de-am fi vrut era cam greu Unii ne cam ciuguliser?m, al?ii eram be?i de-a binelea, c? eram mai lacomi. Gioie, eu î?i dau 10, numai pentru simplul fapt c? ne-ai strâns.
În ordinea numerelor de pe tricou, o prezen?? scurt? de final. Au contribuit la golirea sticlelor  Crash, Marian P., ddumi, LittleBro, Basu, dordzbor, Mitic?, Bebe, Catalin Nicolescu, Nicoxz, Ionut Staicu, Despina, Gioie, Jokerman.?i înc? vreo câ?iva, da am memoria mai scurt?  decât cucu.
Editare mai târzie d-aia: B?, care e?ti m? Joschilo?ii, c? toat? lumea o întrebat de tine. ?i lipsi?i nemotivat.